Day: 06.06.2016

Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը հայոց մշակույթի պատմության ամենա-լուսավոր էջերից մեկն է հանդիսանում: Այն 18-րդ դարի մեծ մտավորական Մխիթար...
20-րդ դարի երրորդ տասնամյակը ինչպես ողջ Հայաստանում, այնպես էլ Գորիսում, սկսվում է կոմունիստական իշխանությունների կողմից սանձազերծած անսքող...
Հալիձորի Հարանց Մեծ անապատի գործունեության հետևանքով XVII դարում գրչության կենտրոններ են ձևավորվում Գորիսի ենթամարզի տարածքի շատ բնակավայրերում...
Translate »