Day: 06.06.2016

Սերգեյ Հախվերդյան Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների ավագ գիտաշխատող   Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը հայոց մշակույթի պատմության...
Ս. Հախվերդյան Հալիձորի Հարանց Մեծ անապատի գործունեության հետևանքով XVII դարում գրչության կենտրոններ են ձևավորվում...
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial