Հարադրությունների բարբառային-խոսակցական դրսևորումները Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» վիպակում

Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» վիպակը[1] արժեքավոր է ոչ միայն հայ գրականության մեջ իր ժանրային առանձնահատկությամբ, այլև լեզվական իրողությունների բազմազանությամբ: Սույն աշխատանքում քննվումեն վիպակի հարադրական…

Read More