Հրապարակումներ

Սկիզբը այս էջում ԳԱՆՁԱԿ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՄԵՐ ԶՈՐԱՊԵՏ ՄԱԴԱԹՅԱՆԻ ՀԵՏ ՊԱՐՍԻՑ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԱՂՎԱՆԻՑ ԵՐԿՐԻՆ՝ ՊԱՐՍԻԿՆԵՐԻ...
  Էդուարդ Սամսոնի Մկրտչյան  Ընթերցողին ենք ներկայացնում Գտչայ վանքի վանական Առաքել Գրչի [վ. Կոստանդեանցի] / 1858-1868  «ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ» աշխատությունը /գրաբարից աշխարհաբարի...
Հախվերդյան, Ս., Քումունց, Մ. (2006) Ստ. Օրբելյանի հիշատակած մի քանի տեղանունների ստուգաբանության և տեղադրության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и...
 Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հիմնվել է 1935 թ. նույն ժամանակահատվածում գործող թատերական խմբերի հիման...
Ար­դի գրա­կան հա­յե­րե­նը պատ­մա­կան զար­գաց­ման, մշակ­ման ու կա­տա­րե­լա­գործ­ման, գրա­կան ժա­ռան­գոր­դութ­յան, ար­տա­քին ու ներ­քին ազ­դակ­նե­րի արդ­յուն­քում ձևա­վոր­ված մի...
Translate »