ՍՀՀԿ

20-րդ դարի երրորդ տասնամյակը ինչպես ողջ Հայաստանում, այնպես էլ Գորիսում, սկսվում է կոմունիստական իշխանությունների կողմից սանձազերծած անսքող...
 Ազգային-պատմական ամուսնաընտանեկան ավանդույթներն անցյալում և այսօր      Հայ գրականության անդաստանի լայնահուն երակը, որ ակունք է տալիս...
Translate »