Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Ոմն աղքատ ինչպես մեծատուն դարձավ հրաշքով»…

Սկիզբը այս էջում Գրված է 1858-1868թթ. Գտիչ վանքում Առաքել վարդապետի հեղինակությամբ՝ «Արցախի պատմութիւն» վերնագրով ՈՄՆ ԱՂՔԱՏ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԵԾԱՏՈՒՆ ԴԱՐՁԱՎ ՀՐԱՇՔՈՎ   Իմ վարժապետության ժամանակ…

Read More