Հնդեվրոպական *g´հou̯oro- արմատը Գորիս տեղանվան մեջ

 Գորիս տեղանվան ծագման և ստուգաբանության վերաբերյալ կարծիքներ բավականին շատ են, բայց գիտական և հանգամանալից քննություն դեռևս չի հանդիպել: Դրանցում նկատվել են կամ շտապողականություն, կամ…

Read More

Նոր և հետաքրքիր կարծիք՝ կապված Քարահունջ գյուղի անվան հետ

Մենք գիտենք, որ Քարահունջ գյուղատեղի Ս. Օրբելյանը նշում է  ոչ թե Հաբանդ գավառում, այլ Ծղուկում: Բայց այսօր մեզ հստակ հայտնի չէ Ծղուկի Քարահունջ բնակավայրի…

Read More

Քարավազ (Խուդափերին)․ կամուրջը և պատմական տարածքը

Մհեր Քումունց Բ․գ․թ․, դոցենտ Գորիսի պետական համալսարան Զոհրաբ Ըռքոյան ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի «Մերան» թերթի գլխավոր խմբագիր Խուդափերինի կամ Քարավազի պատմական կամուրջը: Պատմական Սյունիքի Աղահեճք…

Read More

Ոչ թե Քարահունջ, Զորաց քարեր կամ Ղոշունդաշ, այլ Բոլորաքար (տեսակետ)

Բազմիցս խոսվել, գրվել է Քարահունջ-Զորաց քարեր-Ղոշունդաշ տեղավայրի մասին, եղել են բուռն քննարկումներ, վեճեր, և չենք կարծում, որ ձևավորվել է միասնական կարծիք:  Որքան զարգանում է…

Read More

Պատկերավորման համակարգը Ս. Խանզադյանի պատմվածքներում

Մերի Անտոնի Կարպետյան ԳՊՀ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Ս. Խանզադյանի գեղարվեստական արձակում առկա պատկերավորման միջոցները յուրահատուկ ոճական երանգավորումներ են հաղորդել պատկերվող երևույթներին,…

Read More

Ս. Օրբելյանի հիշատակած մի տեղանվան ստուգաբանություն. Քրվանք

Այս տեղանունը Սյունյաց պատմիչ Ս. Օրբելյանը նշում է Հաբանդ/ն/ գավառում` 20 միավոր հարկաչափով: «Սյունիքի պատմություն» գրքի 1861թ. մոսկովյան հրատարակության մեջ նշվում է Քրվանք, ապա…

Read More

«Սյունիքի ու Արցախի տարածաշրջանի բարբառները»

Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը և Գորիսի պետական համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը հրավիրում են մասնակցելու «Հայոց լեզվի ծագումը և պատմական զարգացումը» և «Սյունիքի…

Read More

Հարադիր բայը Ս. Խանզադյանի արձակում

Բայը, ըստ լեզվի պատմության մեջ գրաված սահմանների, համարվում է ամենաբարդ ու ամենածավալուն խոսքի մաս: Նրա բազմաբովանդակությունը չի սահմանափակվում միայն իր լեզվական-քերականական իրողություններով, տարբեր խոսքի…

Read More