Պատմություն

Տեղ գյուղը Սյունիքի մարզի Գորիսի ենթաշրջանի խոշոր գյուղական բնակավայրերից է: Գյուղի մասին հնագույն հիշատակությունը հանդիպում ենք Սյունյաց...
«Հայաստանի արևելյան կամ պարսկական մասը հայոց պատմության մեջ իր դերով ու նշանակությամբ էապես տարբերվում է Արևմտյան Հայաստանից,...
Լո­րա­ձո­րի աչ­քի ընկ­նող բնա­կա­տեղիներից մե­կի` Լո­րի ա­նու­նով կոչ­ված հո­վի­տը բնա­կեց­ված է ե­ղել վա­ղա­գույն ժա­մա­նակ­նե­րից: Լոր գյու­ղի հյու­սի­սա­յին...
XX դարասկզբի հայ պարբերական մամուլի պատմության համապատկերում բացառիկ դերակատարություն է ունեցել ժամանակի ճանաչված մտավորականներից, մեծ մտահորիզոնի տեր...
Translate »