Դեկտեմբերի 10, 2018

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կենտրոնը հիմնադրվել է 2017թ.:

Կենտրոնը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում: 

Կենտրոնի նպատակն է շարունակել Տաթևի և Սյունիքի մյուս դպրոցների գիտակրթական ավանդույթները

Tatev-26