Հոկտեմբերի 14, 2019

Խանածախի մելիքության պատմությունից

Սերգեյ Հախվերդյան, դոցենտ

Իշխանությունն աստծունն է:
Շահ Աբբաս Ա-ի կնիքը
     Արքայական հրաման եղավ հետևյալի մասին.
     … ոչ մի արարած չհամարձակվի օսմանցիների չարաբաստիկ ժամանակներում  կատարած գործերի պատճառով հիշյալ մելիքին նեղություն տալ և անհանգստություն պատճառել, և թող զգուշանան անհնազանդությունից. այդպիսիք  ենթակա են պատժի…
                              Գրվեց 1017 թվականի զիկաադա ամսին (1609թ. փետրվար 6 – մարտ 7):

XANCZAX

About The Author

Related posts

Leave a Reply